simple hit counter

Sion có thể dịch chuyển tức thời và bay lơ lửng trong LMHT tại fun88

Sion có thể dịch chuyển tức thời và bay lơ lửng trong LMHT tại fun88

Kết hợp giữa chiêu thức Bàn Tay Co Giãn của Zac hay Khinh Thị của Urgot, Sion có thể dịch chuyển tức thời hay bay lơ lửng trên không trung trong LMHT tại fun88. Sion với kỹ năng nội tại độc nhất vô nhị có thể hồi sinh và đấm dập mặt kẻ địch sau khi chết, vừa xuất hiện một lỗi tương tác vô cùng dị với các kĩ năng của các tướng khác.

Khi ở cấp 1, thời gian tồn tại ở dạng thây ma tương đương với thời gian hồi sinh, vì thế khi Sion vừa hồi sinh, kỹ năng kéo hay quăng đối thủ đó vẫn tác dụng và hắn ta sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển đến vị trí vừa chết. Zac đơn giản là kéo Sion từ Bệ Đá Cổ đội đỏ sang nhà chính đội xanh mà thôi. Tuy nhiên chiêu E – Khinh Thị của Urgot lại khiến Sion bay giữa ngân hà, thậm chí trong thời gian bay đó hắn ta vẫn dùng được kỹ năng của mình và bị trụ địch bắn như thường.

Cụ thể thì điều này xảy ra khi kẻ địch sử dụng các kĩ năng kéo hoặc quăng đối thủ, như Q – Bàn Tay Co Giãn của Zac hay E – Khinh Thị của Urgot tại link fun88, lên Sion khi hắn sắp chết trong trạng thái nội tại.